Mô hình ISD trong Đào tạo

Mô hình ISD được viết tắt của từ Instructional design nghĩa là thiết kế dạy học hay còn gọi là hệ thống thiết kế dạy học. Mục tiêu của mô hình là làm tăng hiệu quả và sự hấp dẫn của việc học tập.
– Công việc đầu tiên đầu tiên của người design là tìm hiểu nhu cầu và những hiểu biết có thể có của người học đó là xác định đối tượng của việc học tập.
– Công việc thứ hai đó là xác định rõ kết quả mong muốn sẽ phải đạt được trong quá trình truyền đạt kiến thức để có những biện pháp thích hợp cho việc dạy và học đó.
Hiệu quả nhất là phương pháp tập trung chủ yếu vào người học giáo viên chỉ là người dẫn dắt để người học tìm ra tri thức.
Có rất nhiều mô hình thiết kế giảng dạy trong đó nhưng đa số designer chọn mô hình ADDIE là từ viết tắt của năm giai đoạn :
+ Phân tích (analyze).
+ Thiết kế (design).
+ Phát triễn(develop).
+ Thực hiện (implement).
+ Đánh giá (evaluete).
Mục tiêu:
– Người học nắm được kiến thức trọng tâm của khóa học.
– Đánh giá chính xác nhu cầu của người học.
– Thiết kế và phát triễn tài liệu học tập qua những lần đánh giá kết quả của quá trình dạy và học trước.
– Đánh giá hiệu quả khóa học bằng một quy trình cụ thể có thể đo lường được.
A/ PHÂN TÍCH
– Phân tích hệ thống (các bộ phận, công việc …) cần thiết cho quá trình dạy học.
– Tổng hợp tất cả các nhiệm vụ có liên quan đến từng hoạt động cụ thể của buổi học.
– Chọn các nhiệm vụ cần thiết phù hợp với mục tiêu cụ thể của buổi học.
– Xây dựng thang đánh giá kết quả thực hiện cho từng nhiệm vụ.
– Chọn hình thức giảng dạy thích hợp (lớp học, kèm cặp, tự nghiên cứu …).
– Xác định thời lượng, thời gian dạy học thích hợp.
B/ THIẾT KẾ
– Phát triễn mục tiêu học tập cho từng hoạt động cụ thể.
– Xắp sếp thứ tự cụ thể các bước học tập cần thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng.
– Tiến hành kiểm tra khả năng tiếp thu của học sinh bằng những câu hỏi trắc nghiệm …
– Lập danh sách giả định các điều kiện về kiến thức và kĩ năng của người học trước khi thực hiện quá trình dạy học.
– Cấu trúc lại hệ thống kiến thức của bài học theo thứ tự sao cho người học dễ tiếp thu nhất.
C/ PHÁT TRIỄN
– Liệt kê các hoạt động cụ thể để giúp học viên nắm được từng mục tiêu của bài học.
– Chọn phương pháp dạy học phù hợp.
– Rà soát tài liệu hiện có để tránh trường hợp lập lại những sai lầm của quá trình dạy học trước.
– Phát triễn tài liệu hướng dẫn.
– Tổng hợp tài liệu hướng dẫn thành một đề cương học tập cụ thể và có tính khả thi.
– Xác định các giá trị của tài liệu đảm bảo rằng nó sẽ hướng dẫn học viên đạt được mục tiêu bài học dự kiến.
D/ THỰC HIỆN
– Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học.
– Tiến hành khóa học.
E/ ĐÁNH GIÁ.
– Tiếp tục rà soát và đánh giá từng giai đoạn trên để đảm bảo nó thực hiện chính xác yêu cầu của mục tiêu khóa học.
– Thực hiện đánh giá ngoài lớp học (nghĩa là theo dõi xem các học viên có khả năng và kiến thức như thế nào sau khóa học).
– Rút kinh nghiệm và chỉnh sửa những sai sót trong quá trình đào tạo.

Nguồn: Tham khảo Internet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s